MOWAL

Gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim


Zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na indywidualne zajęcia terapeutyczne lub rozwijające prowadzone przez logopedę i pedagoga z zakresu komunikacji i edukacji personalnej.

Dowiedz się więcej

Oferowane usługi


Oferta Edukacyjna

Indywidualne zajęcia wspomagające edukację dzieci i młodzieży. Specjalnie przygotowane programy dla dzieci uzdolnionych. Indywidualne spotkania z pedagogiem dla osób dorosłych chcących wzbogacać, rozwijać kompetencje umysłu.

Oferta Terapeutyczna

Terapia logopedyczna

Korygowanie wad mowy i wymowy dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspomaganie rozwoju mowy. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób pracujących głosem.

Terapia pedagogiczna

Stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży. Eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych. Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii. Terapia ręki.

Zgłoszenia


W celu zapisu na terapie logopedyczną, zapraszmy do kontaktu.

Kontakt

Oferta programowa


Dla dzieci


Terapia logopedyczna

Wspomagamy dzieci w rozwoju mowy oraz korygowaniu wad wymowy. W gabinecie prowadzimy również terapię przygotowującą do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Wspieramy w nauce czytania i pisania rozwijając odpowiednie umiejętności, między innymi analiza i synteza słuchowa oraz pamięć i spostrzeganie wzrokowo-słuchowe.

Terapia pedagogiczna

Prowadzimy zajęcia skupiające się na doskonaleniu pamięci, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości i umiejętności społecznych. Terapią pedagogiczną obejmujemy dzieci, które z różnych przyczyn mają problem z wywiązywaniem się z obowiązków przedszkolaka lub ucznia. Do gabinetu zapraszamy również wszystkich młodych uczestników edukacji, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje uczenia się. Nasze programy zapewniają wszechstronne wspomaganie rozwoju i oparte są na najnowszych opracowaniach naukowych. W terapii małych dzieci wykorzystujemy integrację sensoryczną (podświadomy proces integrowania wrażeń zmysłowych z realizacją procesów myślowo-ruchowych), która wspomaga procesy koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji wzrokowo-słuchowej.

Dla mlodzieży i dorosłych


Terapia logopedyczna

Obejmuje wszystkie zaburzenia mowy, które nieodpowiednio zostały ukształtowane w okresie rozwoju, jak i wady nabyte. W gabinecie prowadzimy terapię: afazji i innych zaburzeń mowy będących wynikiem chorób i urazów, jąkania, niewłaściwej artykulacji głosek nieprawidłowo ukształtowanych w dzieciństwie, wadliwej wymowy pod względem artykulacyjnym związanej z sytuacjami stresogennymi ( wystąpienia publiczne). Prowadzimy również terapię eliminującą nieprawidłowości w ułożeniu artykulatorów przed leczeniem ortodontycznym.

Terapia pedagogiczna

Wspomaganie funkcjonowania pamięci i umysłu. W gabinecie uzyskacie Państwo pomoc w doskonaleniu lub poprawie funkcjonowania konkretnych funkcji umysłu. Zapraszamy osoby, które zauważyły, że z upływem czasu jakość ich funkcjonowania uległa zauważalnemu pogorszeniu. Wspomagamy również tych, którzy się uczą i chcieliby osiągać coraz lepsze wyniki swojej pracy, a proces nauki przebiegał w sposób płynny, sprawny i efektywny.

Kontakt


Gabinet znajduje się w pobliżu Zespołu Szkół nr 4. Aby do nas trafić, należy z ulicy Kopernika skręcić w ulicę Malinowskiego.

Terapię prowadzi mgr Magdalena Miłosz - doświadczony logopeda, pedagog, nauczyciel wczesnej edukacji z wieloletnim stażem. Istnieje możliwość dojazdu do klienta w Pruszczu Gdańskim i najbliższej okolicy.

Dane do kontaktu:

728 850 992

Ul. Miłosza 12/L7A
83-000 Pruszcz Gdański